22/5/2023

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus on tärkeää hyvän ruuan taustalla

Juustoportti

Biodiversiteetillä tarkoitetaan biologisen, eli elollisen elämän monimuotoisuutta. Biodiversiteetin edistäminen on hiilidioksidipäästöjen vähentämisen rinnalla tärkeä tavoite. Biodiversiteettiä voidaan tarkastella esimerkiksi lajikirjon tai lajien ekosysteemien näkökulmasta. Tällä hetkellä lajit vähenevät, minkä takia on tärkeää etsiä keinoja tämän suunnan pysäyttämiseksi.

Monimuotoisuus on tärkeää meille kaikille monella tavalla: Monimuotoisesta luonnosta saamme puhdasta vettä, raaka-aineita hyvään ruokaan sekä energiaa. Juustoportilla tunnistamme vastuumme ja haluamme omalta osaltamme olla turvaamassa monimuotoisuutta tulevassa.

Konkreettisina monimuotoisuustekoina lehmien laidunnuksella, kukkakedoilla ja hyönteishotelleilla on tärkeä paikkansa. Vapaiden lehmien laidunnus laajentaa luonnon monimuotoisuutta kasvien, eliöstön ja maisemanhoidollisuuden kautta. Laiduntavat lehmät ovatkin paitsi ilo silmälle, myös hyödyksi luonnolle. Juustoportin Vapaiden lehmien kesäinen laidunnus edistää positiivisesti ekosysteemin ja lajiston monimuotoisuutta: Laiduntaessaan lehmät houkuttelevat mukanaan esimerkiksi hyönteisiä, lantakuoriaisia ja näin myös lintuja. Usein laitumilla on myös pesä- ja suojapaikkoja, jotka hyödyttävät pesänrakennuksessa ja suojapaikkoina erilaisia hyönteisiä ja eläimiä. Kukkakedot ja hyönteishotellit puolestaan tarjoavat hyönteisille paikan yöpyä, pesiä tai talvehtia ja samalla puut ja kukat hyötyvät pölyttäjistä.

Monimuotoisuudesta puhuttaessa on muistettava myös ilmastovaikutusten ja päästöjen vähentäminen. Juustoportilla tavoitteemme on vähentää konsernitasolla päästöjä 38 % vuoteen 2030 mennessä. Tämän saavuttamiseksi teemme monta muuta tekoa: vähennämme veden kulutusta, ruokahävikkiä ja vaihdamme fossiilisia polttoaineita uusiutuviin.


Juustoportin vastuullisuus – Kestävän hyvinvoinnin tekoja

Vastuullisuutta on lopulta se, että tehdään aitoja tekoja vastuullisuuden edistämiseksi. Sen takia etsimme jatkuvasti omasta toiminnastamme ja ympäriltämme kohtia, joissa voimme tehdä vastuullisuustekoja kaikista vaikuttavammin. Näin luomme hyvää ympärillemme, niin ympäristölle, ihmisille ja eläimille kuin yhteiskunnallekin. Tutustu Juustoportin vastuullisuuteen