Vapaan lehmän tuotteet

Sitten kun lehmät lentävät

Juustoportin Vapaan lehmän maito sai ensimmäisenä Euroopassa maailmanlaajuisen eläinten hyvinvointia mittaavan edistyneen tason Welfare Quality -sertifikaatin.

Juustoportin vapaat lehmät elävät vapaasti pihatoissa ja ulkoilevat ympäri vuoden. Maito kerätään hyvinvointisopimustiloilta, joille maksetaan tavallista korkeampaa tuottajahintaa. Maitotilalliset ovat sitoutuneet asetettuihin hyvinvointinormeihin, joita valvotaan ja todennetaan Welfare Quality-järjestelmällä. Tämä tarkoittaa sitä, että tilat ovat sitoutuneet kehittämään toimintaansa eläinten hyvinvointia edistävällä tavalla. Näin myös asiakkaamme tietävät millaista maitoa ostavat.

Ei puhetta, vaan tekoja. Olemme aina tehneet toimenpiteitä, joilla pidämme huolta ympäristöstämme. Vähennämme kulutusta ja valitsemme ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Laskimme koko tuotantoketjun hiilijalanjäljen ja jäljelle jäävän hiilijalanjäljen hyvitämme Gold Standard-sertifioitujen projektien avulla. Vuodesta 2019 asti  Juustoportin Vapaan lehmän maito on ollut hiilineutraalia.

Juustoportin Vapaan lehmän maito onkin parempaa kuin mikään muu maito. Katsoi asiaa sitten vastuullisuuden, tai ihan puhtaasti maun kautta. Ei sitten kun lehmät lentävät, vaan nyt.

Juustoportin Vapaan lehmän maito on 100 % parempaa.

100 % edistynyt tai erinomainen -tason Welfare Quality® -maitoa
100 % vapaasti pihatossa elävien ja ympäri vuoden ulkoilevien lehmien maitoa
100% hiilineutraalia maitoa ja maitojuomaa
100 % hyvinvointisopimustiloilta kerättyä maitoa
100 % nautojen terveydenhuollon seurantajärjestelmään kuuluvilta tiloilta
100 % eläinten parempaan kohteluun koulutetuilta ja sitoutuneilta tiloilta
100 % GMO-vapaata
100 % maidosta on tuotettu ympäristöystävällisemmin
100 % perheyrityksen jalostamaa
100 % Juustoportin tuottajista saa keskimääräistä korkeampaa tuottajahintaa
100 % läheltä kerättyä

Mitä Juustoportin Vapaan lehmän maito tarkoittaa?

Vapaita lehmiä ei pidetä kytkettyinä.

Juustoportin Vapaat lehmät saavat liikkua vapaasti pihatossa ja ulkoilla ympäri vuoden. Pihattonavetassa lehmä saa jatkuvaa liikuntaa, joka on hyväksi mm. ruoansulatukselle ja jalkaterveydelle. Pihatossa lehmällä on mahdollisuus myös hoitaa kehoaan ja toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä.

Juustoportin vapaat lehmät pääsevät ulkoilemaan ympäri vuoden.

Vapaan lehmän tiloilla lehmät saavat ulkoilla ympäri vuoden. Ulkoilulla on suotuisia vaikutuksia mm. sorkkaterveyteen ja fyysiseen kuntoon. Vapaaehtoisesta ulkoilusta lehmät pitävät. Sopivalla säällä on kiva ulkoilla, kun taas helteisellä tai myrskyisellä säällä on mukavampi olla pihaton suojassa.

Juustoportti maksaa maidosta parempaa hintaa tuottajilleen.

Juustoportti maksaa markkinajohtajaa parempaa hintaa maidontuottajilleen. Näin on tapahtunut jo yli parikymmentä vuotta.

Vapaiden lehmien hoitajat saavat ihan erityisen koulutuksen työhönsä.

Juustoportin Vapaan lehmän tilat ovat sitoutuneet eläinten hyvään kohteluun. Juustoportti on esimerkiksi kutsunut amerikkalaisen eläinten käsittelykouluttajan, eläinlääketieteen tohtori Don Höglundin kouluttamaan Vapaan lehmän tilallisia ja tilojen eläintenhoitajia. Höglund on tunnettu maailman laajuisesti eläinten käyttäytymisopeista ja kuinka eläimiä tulisi käsitellä ja opettaa. Hän on sertifioinut oppimetodinsa ja tilat ovat saaneet kurssista sertifikaatit.

Vapaan lehmän maito kerätään meijerin läheltä.

Juustoportin Vapaan lehmän maidon keräilymatkat ovat keskimääräistä pienemmät; suurin osa Juustoportin maitotiloista sijaitsee meijerin lähellä, joten keräilyalueen läheisyys pienentää maidon hiilijalanjälkeä.

Vapaan lehmän maito tuotetaan ympäristöystävällisemmin.

Juustoportti huolehtii ympäristöasioista monin tavoin: Esimerkiksi kaikki Juustoportin käyttämä sähkö on alkuperämerkittyä vihreää sähköä, joka on peräisin tuulesta, auringosta ja vedestä. Meijerin lämpöenergiasta 90% tuotetaan uusiutuvilla luonnonvaroilla, hakkeella ja pelletillä, jotka nekin tulevat meijerin lähiympäristöstä. Raskasta polttoöljyä Juustoportti ei ole käyttänyt lainkaan.

Juustoportti perheyrityksenä

Olemme vastuullinen yritys, joka maksaa kaikki veronsa Suomeen. Olemme kyenneet luomaan yhden pysyvän työpaikan kuukaudessa jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Tiedämme, että maailma ei ole vielä valmis, eikä meilläkään kaikki ole vielä täydellistä. Mutta me teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että olisi. Meillä on vilpitön halu tehdä huomisesta eilistä parempi.

Welfare Quality®

Mikä on Welfare Quality?

Welfare Quality eli WQ on maailmanlaajuinen eläinten hyvinvointia mittaava järjestelmä, joka perustuu vahvaan tieteelliseen näyttöön. Sen kehittivät yhteistyössä kymmenet eurooppalaiset ja eteläamerikkalaiset instituutit ja yliopistot. Käynnillä ei mitata pinta-aloja tai muita rakenteellisia tekijöitä, vaan katsotaan pääasiassa eläimestä, kuinka hyvin se on sopeutunut sille annettuun elinympäristöön. WQ on ensimmäinen hyvinvoinnin mittaamismenetelmä, joka arvioi eläinten käyttäytymistä. Nautojen WQ-auditoinnissa (arviointikäynnillä) tarkastellaan kahtatoista eri eläinten hyvinvoinnin osa-aluetta, joista muodostuu neljä hyvinvoinnin pääkohtaa:

Lue lisää...

Usein kysyttyä

Mitä ”Vapaa lehmä” tarkoittaa?

Vapaan lehmän maitotuotteet ovat Juustoportin kehittämä tuoteperhe. Vapaalla lehmällä viitataan siihen, etteivät lehmät elä kytkettynä, vaan saavat liikkua vapaana pihattomallisessa navetassa. Lisäksi Juustoportin Vapaan lehmän maitotilojen lehmät pääsevät ulkoilemaan ympäri vuoden. Juustoportilla Vapaan lehmän maito konseptina pitää sisällään muitakin eläimen hyvinvointia edistäviä vaatimuksia, joista voit lukea lisää alla olevista kysymyksistä.

Mitä etua lehmän hyvinvoinnille on siitä, että se on pihattonavetassa ja ulkoilee?

Lehmä on märehtijä ja lajinkehityksessä sopeutunut kävelemään runsaasti päivän aikana. Ellei eläin ei pääse liikkumaan, sen liikunnantarve voi patoutua. Pihatossa eläminen ja ympärivuotinen ulkoilu tarjoavat lehmälle mahdollisuuden liikkua päivän mittaan, mikä on edullista muun muassa lehmän ruuansulatukselle ja jalkaterveydelle. Pihattonavetassa lehmällä on myös mahdollisuus hoitaa kehoaan. Lisäksi ulkoilu parantaa lehmien kestävyyttä, vastustuskykyä ja helpottaa poikimista. Pihatto ja ulkoilualueet tarjoavat naudalle virikkeellisen ympäristön.

Miten Vapaan lehmän maidontuotanto eroaa tavanomaisesta pihattonavettatuotannosta?

Naseva: Juustoportin Vapaan lehmän maitotilat ovat sitoutuneet nautojen terveydenhuoltojärjestelmä Nasevaan. Tällä hetkellä noin 85% Suomen maitotiloista kuuluu Nasevaan, joten kyseisen järjestelmän tukeminen ei ole itsestäänselvyys maitopurkkiin tartuttaessa. Naseva-tiloilla on eläinlääkärin kanssa solmittu terveydenhuoltosopimus ja -suunnitelma, ja eläinlääkäri tekee tilalle vuosittain vähintään yhden terveydenhuoltokäynnin.  Nasevaan sisältyy eläinten terveyteen ja tautitorjuntaan liittyviä vaatimuksia, kuten salmonellavapaus.

Nupoutus: Juustoportin Vapaan lehmän maitotiloilla eläinlääkäri nupouttaa vasikat käyttäen rauhoitusta, puudutusta, kivunlievitystä ja asiallista jälkikivunhoitoa. Vasikat, joiden nupoutuksessa on käytetty asianmukaista rauhoitusta, puudutusta ja jälkikivunhoitoa myös nukkuvat laadukkaammin, jolloin myös vasikan kasvu ja vastustuskyky ovat hyviä. Näin vasikka saa paremman alun elämälle.

Ulkoilu: Kaikilla Juustoportin Vapailla lehmillä on ympärivuotinen ulkoilumahdollisuus säiden salliessa. Tällöin lehmä voi itse valita haluaako ulkoilla vai olla sisällä suojassa. Lain mukaan pihattonavetoiden ei tarvitse päästää lehmiä ulos lainkaan. Laidunnuksen järjestäminen onkin moderneissa lypsypihatoissa haastavaa johtuen esimerkiksi laitumien kaukaisesta sijainnista, joka vaikeuttaa erityisesti automaattilypsyn järjestämistä. Ulkoilun järjestäminen tarjoaa lehmille aiemmin mainittuja terveys- ja virikehyötyjä, vaikka laidunnusmahdollisuutta ei olisikaan. Ainoastaan noin 11 % Suomen pihattonavetoista tarjoaa lehmilleen mahdollisuuden vuoden ympäri tapahtuvaan ulkoiluun. Juustoportti tekee yhteistyötä tuottajiensa kanssa ja tukee tilojen ulkoilunedistämishankkeita. Juustoportin Vapaan lehmän maitotiloilla vuoden ympäri tapahtuva ulkoilu on todellinen edistysaskel.

Lue lisää...