Vapaan lehmän tuotteet

Sitten kun lehmät lentävät

Juustoportin Vapaan lehmän maito sai ensimmäisenä Euroopassa maailmanlaajuisen eläinten hyvinvointia mittaavan edistyneen tason Welfare Quality -sertifikaatin.

Juustoportin vapaat lehmät elävät vapaasti pihatoissa, ulkoilevat ympäri vuoden ja laiduntavat kesäisin. Maito kerätään hyvinvointisopimustiloilta, joille maksetaan kilpailukykyistä tuottajahintaa. Maitotilalliset ovat sitoutuneet asetettuihin hyvinvointinormeihin, joita valvotaan ja todennetaan Welfare Quality-järjestelmällä. Tämä tarkoittaa sitä, että tilat ovat sitoutuneet kehittämään toimintaansa eläinten hyvinvointia edistävällä tavalla. Näin myös asiakkaamme tietävät millaista maitoa ostavat.

Ei puhetta, vaan tekoja. Olemme aina tehneet toimenpiteitä, joilla pidämme huolta ympäristöstämme. Vähennämme kulutusta ja valitsemme ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Laskimme koko tuotantoketjun hiilijalanjäljen ja jäljelle jäävän hiilijalanjäljen hyvitämme Verran Verified Carbon Standard ja Gold Standard -sertifioitujen projektien avulla. Vuodesta 2019 asti Juustoportin Vapaan lehmän maito on ollut hiilineutraalia.

Juustoportin Vapaan lehmän maito onkin parempaa kuin mikään muu maito. Katsoi asiaa sitten vastuullisuuden, tai ihan puhtaasti maun kautta. Ei sitten kun lehmät lentävät, vaan nyt.

Juustoportin Vapaan lehmän maito on 100 % parempaa.

100 % edistynyt tai erinomainen -tason Welfare Quality® -maitoa
100 % vapaasti pihatossa elävien, ympäri vuoden ulkoilevien ja kesällä laiduntavien lehmien maitoa
100% hiilineutraali tuoteperhe
100 % hyvinvointisopimustiloilta kerättyä maitoa
100 % nautojen terveydenhuollon seurantajärjestelmään, eli Nasevaan, kuuluvilta tiloilta
100 % eläinten parempaan kohteluun koulutetuilta ja sitoutuneilta tiloilta
100 % GMO-vapaata
100 % maidosta on tuotettu ympäristöystävällisemmin
100 % perheyrityksen jalostamaa
100 % Juustoportin tuottajista saa kilpailukykyistä tuottajahintaa
100 % läheltä kerättyä

Mitä Juustoportin Vapaan lehmän maito tarkoittaa?

Juustoportilla Vapaan lehmän maitoon sisältyy useita eläimen hyvinvointia parantavia asioita.

Juustoportin Vapaat lehmät saavat liikkua vapaasti pihatossa, ulkoilla ympäri vuoden, sekä laiduntaa kesäisin. Pihattonavetassa lehmä saa jatkuvaa liikuntaa, joka on hyväksi mm. ruoansulatukselle ja jalkaterveydelle. Pihatossa lehmällä on mahdollisuus myös hoitaa kehoaan ja toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä. Ympärivuotinen ulkoilu ja kesän laidunnus on lehmille mieluisaa ja se edistää myös niiden sorkkien terveyttä.

Juustoportin vapaat lehmät pääsevät ulkoilemaan ympäri vuoden ja laitumelle kesäisin.

Vapaan lehmän tiloilla lehmät saavat ulkoilla ympäri vuoden ja laiduntaa kesäisin. Ulkoilulla ja laidunnuksella on suotuisia vaikutuksia mm. sorkkaterveyteen ja fyysiseen kuntoon. Vapaaehtoisesta ulkoilusta lehmät pitävät. Sopivalla säällä on kiva ulkoilla, kun taas helteisellä tai myrskyisellä säällä on mukavampi olla pihaton suojassa. Liukkaille tai liian kovaan pakkaseen ei eläimiä päästetä turvallisuuden vuoksi.

Vapaiden lehmien hoitajat saavat ihan erityisen koulutuksen työhönsä.

Juustoportin Vapaan lehmän tilat ovat sitoutuneet eläinten hyvään kohteluun. Juustoportti on esimerkiksi kutsunut amerikkalaisen eläinten käsittelykouluttajan, eläinlääketieteen tohtori Don Höglundin kouluttamaan Vapaan lehmän tilallisia ja tilojen eläintenhoitajia. Höglund on tunnettu maailman laajuisesti eläinten käyttäytymisopeista ja kuinka eläimiä tulisi käsitellä ja opettaa. Hän on sertifioinut oppimetodinsa ja tilat ovat saaneet kurssista sertifikaatit.

Vapaan lehmän maito kerätään meijerin läheltä.

Juustoportin Vapaan lehmän maidon keräilymatkat ovat keskimääräistä pienemmät; suurin osa Juustoportin maitotiloista sijaitsee meijerin lähellä, joten keräilyalueen läheisyys pienentää maidon hiilijalanjälkeä.

Vapaan lehmän maito tuotetaan ympäristöystävällisemmin.

Juustoportti huolehtii ympäristöasioista monin tavoin: Esimerkiksi kaikki Juustoportin käyttämä sähkö on alkuperämerkittyä vihreää sähköä, joka on peräisin tuulesta, auringosta ja vedestä. Meijerin lämpöenergiasta 90% tuotetaan uusiutuvilla luonnonvaroilla, hakkeella ja pelletillä, jotka nekin tulevat meijerin lähiympäristöstä. Raskasta polttoöljyä Juustoportti ei ole käyttänyt lainkaan.

Juustoportti perheyrityksenä

Olemme vastuullinen yritys, joka maksaa kaikki veronsa Suomeen. Olemme kyenneet luomaan yhden pysyvän työpaikan kuukaudessa jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Tiedämme, että maailma ei ole vielä valmis, eikä meilläkään kaikki ole vielä täydellistä. Mutta me teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että olisi. Meillä on vilpitön halu tehdä huomisesta eilistä parempi.

Welfare Quality®

Mikä on Welfare Quality?

Welfare Quality eli WQ on maailmanlaajuinen eläinten hyvinvointia mittaava järjestelmä, joka perustuu vahvaan tieteelliseen näyttöön. Sen kehittivät yhteistyössä kymmenet eurooppalaiset ja eteläamerikkalaiset instituutit ja yliopistot. Käynnillä ei mitata pinta-aloja tai muita rakenteellisia tekijöitä, vaan katsotaan pääasiassa eläimestä, kuinka hyvin se on sopeutunut sille annettuun elinympäristöön. WQ on ensimmäinen hyvinvoinnin mittaamismenetelmä, joka arvioi eläinten käyttäytymistä. Nautojen WQ-auditoinnissa (arviointikäynnillä) tarkastellaan kahtatoista eri eläinten hyvinvoinnin osa-aluetta, joista muodostuu neljä hyvinvoinnin pääkohtaa:

Lue lisää...

Usein kysyttyä

Mitä ”Vapaa lehmä” tarkoittaa Juustoportin tuotteissa?

Vapaan lehmän maitotuotteet ovat Juustoportin kehittämä tuoteperhe. Juustoportin Vapaan lehmän tuotteissa nimi tarkoittaa monia eläimen hyvinvointia parantavia asioita; Eläimet elävät pihattomallisessa navetassa, jossa ne saavat liikkua vapaana, ulkoilla ympäri vuoden ja laiduntaa kesäisin. Juustoportilla Vapaan lehmän maito pitää sisällään useita eläimen hyvinvointia edistäviä vaatimuksia, joista voit lukea lisää alla olevista kysymyksistä.

Mitä etua lehmän hyvinvoinnille on siitä, että se on pihattonavetassa,  ulkoilee ja laiduntaa?

Lehmä on märehtijä ja lajinkehityksessä sopeutunut kävelemään runsaasti päivän aikana. Ellei eläin ei pääse liikkumaan, sen liikunnantarve voi patoutua. Pihatossa eläminen ja ympärivuotinen ulkoilu tarjoavat lehmälle mahdollisuuden liikkua päivän mittaan, mikä on edullista muun muassa lehmän ruuansulatukselle ja jalkaterveydelle. Pihattonavetassa lehmällä on myös mahdollisuus hoitaa kehoaan. Lisäksi ulkoilu parantaa lehmien kestävyyttä, vastustuskykyä ja helpottaa poikimista. Pihatto, ulkoilualueet ja laidun tarjoavat naudalle virikkeellisen ympäristön.

Mitä muuta Vapaan lehmän maidontuotanto sisältää?

Naseva: Juustoportin Vapaan lehmän maitotilat ovat sitoutuneet nautojen terveydenhuoltojärjestelmä Nasevaan. Naseva-tiloilla on eläinlääkärin kanssa solmittu terveydenhuoltosopimus ja -suunnitelma, ja eläinlääkäri tekee tilalle vuosittain vähintään yhden terveydenhuoltokäynnin. Eläinlääkäri katsastaa näillä tiloilla vuosittaisessa arviossa paitsi eläinterveyden tilanteen, myös hyvinvoinnin kokonaistilan.

Nupoutus: Juustoportin Vapaan lehmän maitotiloilla eläinlääkäri nupouttaa vasikat käyttäen rauhoitusta, puudutusta, kivunlievitystä ja asiallista jälkikivunhoitoa. Vasikat, joiden nupoutuksessa on käytetty asianmukaista rauhoitusta, puudutusta ja jälkikivunhoitoa myös nukkuvat laadukkaammin, jolloin myös vasikan kasvu ja vastustuskyky ovat hyviä. Näin vasikka saa paremman alun elämälle.

Ulkoilu ja laidunnus: Kaikilla Juustoportin Vapailla lehmillä on ympärivuotinen ulkoilumahdollisuus säiden salliessa, tällöin lehmä voi itse valita haluaako ulkoilla vai olla sisällä suojassa. Ulkoilun järjestäminen tarjoaa lehmille aiemmin mainittuja terveys- ja virikehyötyjä, joita kesäinen laidunnus parantaa. Juustoportti tekee yhteistyötä tuottajiensa kanssa ja tukee tilojen ulkoilualue- ja laidunhankkeita. Juustoportin Vapaan lehmän maitotiloilla vuoden ympäri tapahtuva ulkoilu ja kesäinen laidunnus on todellinen edistysaskel.

Lue lisää...