10/4/2024

Juustoportin Vapaan lehmän maito on monipuolisesti vastuullista

Juustoportin Vapaan lehmän maito on monipuolisesti vastuullista

Juustoportin Vapaan lehmän maito sai syntynsä tuottajiemme kanssa tehdystä yhteistyöstä, jossa asetimme tavoitteeksemme mahdollisimman hyvän maidon. Tästä ajatuksesta syntyi vuonna 2015 Vapaan lehmän maito, joka keskittyy eläinten hyvinvointiin ja monipuoliseen vastuullisuuteen.

Juustoportin Vapaat lehmät elävät vapaasti pihatoissa, ulkoilevat ympäri vuoden ja laiduntavat kesäisin. Welfare Quality -hyvinvointimittaristolla Vapaan lehmän maito on edistynyt tai erinomainen -tason maitoa.

Eläinten hyvinvoinnin edistäminen

Eläinten hyvinvoinnin edistämiseen johtava tie syntyy parhaiten mittaamalla. Tähän mittariksi me olemme valinneet maailmanlaajuisen Welfare Quality®-hyvinvointijärjestelmän, joka perustuu tieteelliseen näyttöön ja arvioi eläinten hyvinvointia monipuolisesti. Vuonna 2017 kaikki tilat auditoitiin ensimmäisen kerran ja meistä tuli ensimmäinen sertifioitu hyvinvointimeijeri Euroopassa.

Welfare Quality® eli WQ:n kehittivät yhteistyössä kymmenet eurooppalaiset ja eteläamerikkalaiset instituutit ja yliopistot. WQ-auditoinnissa arvioidaan neljää eri osa-aluetta kahdellatoista eri mittarilla, jotka keskittyvät arvioimaan eläimen sopeutumista elinympäristöönsä, eikä tilojen rakenteisiin tai pinta-alojen mittaukseen. WQ onkin ensimmäinen hyvinvoinnin mittaamismenetelmä, joka arvioi eläinten käyttäytymistä. Welfare Quality -merkin käyttö tuotteissa edellyttää, että kaikki meijerin sopimustilat on WQ-auditoitu, tietty prosenttiosuus ei riitä. Auditoinnin suorittaa aina sertifioitu ulkopuolinen auditoija.

Maitotilalliset ovat sitoutuneet noudattamaan asetettuja hyvinvointinormeja, joita valvotaan ja todennetaan kansainvälisen Welfare Quality-järjestelmän avulla. Sitoutuminen hyvinvoinnin edistämiseen merkitsee myös jatkuvaa hyvinvoinnin kehittämistä, ja tilat ovatkin sitoutuneet parantamaan toimintaansa eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta hyvin tuloksin.

Ulkoilua ympäri vuoden, kesäisin laitumelle

Juustoportin Vapaat lehmät nauttivat ympärivuotisesta ulkoilusta ja kesälaitumista. Se on varsin hyvä asia niin lehmille itselleen kuin luonnollekin. Kesäisin pehmeällä nurmella käveleminen ja talvisin lumessa sorkkien puhdistaminen ovat lehmille tärkeitä hyvinvoinnin elementtejä.  Uteliaina eläiminä lehmien aika kuluu ulkona, kun myös sateelta tai auringolta pääsee pihaton suojaan. Laidunnus on osaltaan myös superteko monimuotoiselle luonnolle: Laidunnus laajentaa luonnon monimuotoisuutta kasvien, eliöstön ja maisemanhoidollisuuden kautta. Ovatpa maalaismaisemassa nähtävät lehmät myös kulttuuriteko ja ilo ohikulkijan silmälle.

Vapaan lehmän maidon hiilijalanjälki

Juustoportin hiilijalanjäljen laskennan toteutti Luonnonvarakeskus (Luke) ja se noudattaa soveltuvin osin eurooppalaista Product Environmental Footprint (PEF) -ohjeistusta. Laskelma pitää sisällään koko tuotantoketjun alkutuotannosta meijeriin ja valmiiksi tuotteeksi. Laskelmat eivät vielä ota huomion nurmen hiilensidontaa, joka tullee pienentämään hiilijalanjälkeämme.

Paljonko Vapaan lehmän maidon hiilijalanjälki on?

Juustoportti Vapaan lehmän rasvaton maito 1 l hiilijalanjälki 0,76 kg CO2 ekv

Juustoportti Vapaan lehmän kevytmaito 1 l  hiilijalanjälki 0,88 kg CO2 ekv

Juustoportti Vapaan lehmän täysmaito 1 l hiilijalanjälki 1,06 kg CO2 ekv

Vaikka olemmekin aina pitäneet huolta ympäristöstä ja vähentäneet hiilijalanjälkeämme, kaikkea emme ole saaneet vielä vähennettyä. Jäljelle jäävän osuuden, eli sen mitä emme vielä pysty vähentämään, hyvitämme osallistumalla hiiltä sitoviin hankkeisiin. Juustoportin Vapaan lehmän tuotteiden hiilijalanjäljen hyvittäminen tehdään osallistumalla Gold Standard tai Verran Verified Carbon Standard-sertifioituihin hankkeisiin. Valituilla hankkeilla on sekä ympäristöllisiä, että sosiaalisia hyötyjä. Tämänhetkiset hankkeet auttavat estämään ilmaston lämpiämistä, suojelevat metsiä, biodiversiteettiä, sekä uhanalaisia eläinlajeja. Ne myös luovat paikalliselle väestölle työpaikkoja lievittäen köyhyyttä.  Tämänhetkiset hankkeet toteutetaan ulkomailla, jossa metsäkato on suurta, puhdasta vettä ei ole saatavilla ja sijoitetulla panoksella saadaan suurta hyötyä. Ilmasto on joka tapauksessa yhteinen, joten vaikutukset ulottuvat myös meille tänne.

Juustoportin Vapaat lehmät

  • elävät vapaana pihatossa
  • ulkoilevat ympäri vuoden
  • pääsevät kesäisin laitumelle
  • ovat hyvinvoinniltaan edistynyt tai erinomainen -tasolla Welfare Quality -mittaristolla mitattuna
  • kuuluvat terveyttä, olosuhteita ja hyvinvointia arvioivaan Naseva-terveydenhuoltojärjestelmään

Lue lisää Juustoportin Vapaista lehmistä ja vastuullisuudesta nettisivuiltamme.