Vastuullisuus

Juustoportti tekee hyvää

Juustoportti on yli 30 vuotta vanha perheyritys, jonka tarina on alkanut jo vuonna 1966 Jalasjärvellä. Toimintamme kulminoituu vastuullisuuteen ja jatkuvaan tuotekehitykseen. Haluamme olla näyttämässä suuntaa kohti parempaa huomista. Paikallaan pysyminen ei ole meille vaihtoehto.

Teemme parhaamme ympäristön hyväksi

Vastuullisuus ja ekologisuus on aina ollut toimintamme keskiössä ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Emme ole ikinä käyttäneet kivihiiltä tai raskasta polttoöljyä. Lämpöenergiasta 90% on bioenergiaa ja kaikki käyttämämme sähkö on peräisin uusiutuvista energialähteistä.

Esimerkiksi Jalasjärven meijerillä ja liikenneasemalla on suuri aurinkovoimala, josta saamme energiaa omaan käyttöön. Jalasjärven liikenneasemalla hyödynnetään sekä maalämpö, että maakylmä. Myös suurin osa maitotiloistamme sijaitsee reippaan kivenheiton päässä meijeristämme, joten maitoa kuljetetaan keskimääräistä vähemmän.

Pakkausratkaisuissa olemme ottaneet huomioon ympäristönäkökulman, mm ruokahävikkiä vähentävillä jogurttipakkauksilla, maitojen kartongissa on säästetty 10% puuta ja käyttämissämme pakkauksissa on Carbon neutral-kartonki. Maidoissamme on myös pidemmät päiväykset, koska pakkaamme ne ultrapuhtaalla pakkauslinjalla.

Välitämme myös ihmisistä

Maksamme kaikki verot Suomeen, sekä tavallista korkeampaa hintaa maidontuottajillemme. Olemme Hyvä työnantaja -palkittu yritys ja alueemme suurin nuorten työllistäjä.

Ja eläimistä

Juustoportin Vapaan lehmän maito sai ensimmäisenä Euroopassa maailmanlaajuisen eläinten hyvinvointia mittaavan edistyneen tason Welfare Quality® -sertifikaatin. Maito kerätään hyvinvointisopimustiloilta, joille maksetaan tavallista korkeampaa tuottajahintaa. Lehmät elävät vapaasti pihatoissa ja ulkoilevat ympäri vuoden, kesäisin lehmät pääsevät laitumelle. Juustoportin Vapaan lehmän maito onkin parempaa kuin mikään muu maito. Katsoi asiaa sitten vastuullisuuden, tai ihan puhtaasti maun kautta.

Hiilineutraali Vapaan lehmän tuoteperhe

Juustoportin Vapaan lehmän tuoteperhe on hiilineutraali. Se on teoteutettu valitsemalla vähemmän päästöjä aiheuttavia toimintatapoja, laskemalla koko ketjun hiilijalanjälki ja hyvittämällä jäljelle jäävä. Juustoportin hiilijalanjäljen laskennan toteutti Luonnonvarakeskus (Luke) ja se noudattaa soveltuvin osin eurooppalaista Product Environmental Footprint (PEF) -ohjeistusta. Luke laski Juustoportin Vapaan lehmän maidoille ilmastovaikutuksen eli ns. hiilijalanjäljen. Laskelma pitää sisällään koko tuotantoketjun alkutuotannosta meijeriin ja valmiiksi tuotteeksi.

Juustoportin Vapaan lehmän maitojen hiilijalanjäljen hyvittäminen tehdään osallistumalla Gold Standard -sertifioituihin projekteihin, jotka sitovat tai vähentävät ilmakehän kasvihuonekaasupäästöjä. Päästökompensaatio tapahtuu investoimalla energiatehokkaampiin keittimiin ja metsänistutukseen Afrikassa. Keittimet vähentävät metsien hakkuuta, uusi metsä sitoo hiilidioksidia ja lisää luonnon monimuotoisuutta. Gold Standard -sertifioiduissa hankkeissa myös paikallisten ihmisten elinolosuhteet paranevat, sen lisäksi, että yhteinen ilmakehämme voi paremmin. Juustoportin kumppanina hiilijalanjäljen hallinnassa toimii Nordic Offset, johon voit tutustua tarkemmin osoitteessa www.nordicoffset.fi

Ugandan projekti oli ensimmäinen puhtaimpien keittimien hanke, joka sai Gold Standard -sertifikaatin. Kompensaatioilla rahoitetaan ohjelma kokonaisuudessaan. Metsän osuus Ugandan pinta-alasta vähenee joka vuosi noin 2 %. Syynä siihen ovat hakkuut ja polttopuiden käyttö. Tehokkaammat, puhtaammat keittimet vähentävät uusiutumattoman puuenergian käyttöä ja täten hidastavat metsäkatoa. Vähentynyt hakkuutarve taas hidastaa eroosiota sekä eläinten luonnollisten asuinalueiden ja biodiversiteetin katoamista. Tehokkaammat keittimet palavat puhtaammin, jolloin paikallisten altistuminen haitallisille kaasuille vähenee. Vähentynyt ajankäyttö puiden hakemiseen lisää aikaa muille tuottaville asioille; lasten koulutukselle ja maataloustöille.

Etiopian Humbon hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on palauttaa alueen ekosysteemi ennalleen, vähentää tulvia ja hedelmällisen maaperän myötä lisätä maanviljelyn tuottavuutta. Hankkeen tarkoituksena on luonnon monimuotoisuuden suojelu, ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä luonnonjärjestelmien palauttaminen ja vesien suojelu. Projekti on myös luonut työpaikkoja paikalliselle väestölle ja parantanut infrastruktuuria. Autamme siellä missä apua tarvitaan, jotta paikallisten ihmisten elinolosuhteet paranisivat, metsiä hakattaisiin vähemmän ja sitä kautta yhteinen pallomme voisi paremmin.