Ympäristö

Valintoja ympäristön hyvinvoinnin eteen

Ympäristövastuullisuus on välttämättömyys tulevaisuuden rakentamiseksi. Sen takia toimimme ympäristön hyväksi – pienennämme hiilijalanjälkeämme ja suurennamme hiilikädenjälkeä. Parhaat teot syntyvät vapaaehtoisesti, omana valintana. Haluna toimia niin, että yhteinen maapallomme säilyy tuleville sukupolville ja voi hyvin.

Vähäpäästöistä energiaa

Vähäpäästöinen energia on yksi vastuullisuuden valinnoistamme. Emme ole ikinä käyttäneet kivihiiltä tai raskasta polttoöljyä. Kaikki käyttämämme sähkö on peräisin uusiutuvista energialähteistä ja tuotannossa lämpö tuotetaan bioenergialla.

Jalasjärven meijerillä ja liikenneasemalla on käytössä aurinkovoimalat, joista saadaan energiaa 360000 kWh. Sillä määrällä voisi ajaa sähköautolla 1,8 milj.km tai se kattaisi yli 200 asunnon vuotuisen sähkönkulutuksen.

Hiilijalanjälkeä pienentämässä

Jotta ympäristövastuullisuudessa voi kehittyä, sitä täytyy myös mitata. Olemme laskeneet koko Juustoportti-konsernin oman toiminnan scope 1 ja scope 2 hiilidioksidipäästöt ja sen lisäksi lisäksi maidon elinkaaren hiilijalanjäljen. Mittaamisen ja vähentämisen lisäksi haluamme vähentää edelleen.

Hiilijalanjälkeä aiomme pienentää esimerkiksi vähentämällä veden kulutusta, pienentämällä biojätteen määrää ja vaihtamalla kuljetuskalustoa vähäpäästöiseen käyttövoimaan.

Katso video ympäristötavoitteestamme

Ilmastonmuutosta vastaan tieteeseen perustuvan SBTi-ilmastotavoitteen mukaisesti

Me haluamme, että ilmastotavoitteeme on kunnianhimoinen. Sen takia Juustoportti-konsernina olemme sitoutuneet ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen 1,5 asteeseen. Tämän mukaisesti tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä vähennämme oman toiminnan scope 1 ja 2 hiilidioksidipäästöjä koko Juustoportti-konsernissa 38 %. Sen lisäksi sitoudumme mittaamaan ja vähentämään scope 3-päästöjä, eli ketjussa syntyviä päästöjä.

Tämä asetettu tavoite on ulkopuolisen toimijan hyväksymä Science Based Target -aloitteen mukainen tavoite. Se tarkoittaa, että ilmastotavoite on tieteeseen, uusimpaan tutkimukseen ja hyväksyttyihin menetelmiin perustuva sekä Pariisin ilmastosopimuksen mukainen. Tavoitteet arvioi ja hyväksyy riippumaton järjestö, joka on Carbon Disclosure Project (CDP) ‑hankkeen, World Resources Institute (WRI) ‑järjestön, Maailman luonnonsäätiön (WWF) ja YK:n Global Compact ‑aloitteen välinen yhteistyöhanke.

Lue lisää SBTi-tavoitteista aloitteen sivustolta

Hiilineutraali Vapaan lehmän tuoteperhe

Juustoportin Vapaan lehmän tuoteperhe on ollut hiilineutraali jo vuodesta 2019 saakka. Se tarkoittaa sitä, että tuotteen nauttimisesta ei jää lainkaan hiilijalanjälkeä. Vapaan lehmän tuotteilla jokainen voi tehdä helppoja vastuullisuuden tekoja arjessaan.

Juustoportin tie Vapaan lehmän hiilineutraaliksi tuoteperheeksi on toteutettu valitsemalla vähemmän päästöjä aiheuttavia toimintatapoja, laskemalla koko ketjun hiilijalanjälki ja hyvittämällä jäljelle jäävä. Juustoportin hiilijalanjäljen laskennan toteutti Luonnonvarakeskus (Luke) ja se noudattaa soveltuvin osin eurooppalaista Product Environmental Footprint (PEF) -ohjeistusta. Luke laski Juustoportin Vapaan lehmän maidoille ilmastovaikutuksen eli ns. hiilijalanjäljen. Laskelma pitää sisällään koko tuotantoketjun alkutuotannosta meijeriin ja valmiiksi tuotteeksi.

Juustoportin Vapaan lehmän maitojen hiilijalanjäljen hyvittäminen tehdään osallistumalla Verran Verified Carbon Standard ja Gold Standard -sertifioituihin projekteihin, jotka sitovat tai vähentävät ilmakehän kasvihuonekaasupäästöjä.

Lue lisää hiilineutraalineutraalista Vapaan lehmän tuoteperheestä

Monimuotoisen luonnon edistäjinä

Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ohella on tärkeää huolehtia luonnon monimuotoisuudesta. Viimeisimpänä olemme kylväneet kukkakedon ja pystyttäneet hyönteishotelleja pölyttäjien avuksi. Näillä tavoin voimme edistää oman lähiympäristömme monimuotoisuutta.

Monimuotoisuustyössä myös lehmillä on tärkeä paikkansa. Juustoportin Vapaiden lehmien laidunnus kesäkaudella edistää positiivisesti ekosysteemin ja lajiston monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä. Laiduntavat lehmät ovatkin paitsi ilo silmälle, myös hyödyksi luonnolle. Laiduntaessaan lehmät houkuttelevat mukanaan esimerkiksi hyönteisiä, lantakuoriaisia ja näin myös lintuja. Usein laitumilla on myös pesä- ja suojapaikkoja, jotka hyödyttävät pesänrakennuksessa ja suojapaikkoina erilaisia hyönteisiä ja eläimiä.

Ympäristöystävällisempi liikenne

Pitkien etäisyyksien maassa haluamme edistää osaltamme vähäpäästöisemmän liikenteen kehitystä. Omalta osaltamme tavoitteenamme nollata omien kulkuneuvojemme päästöt. Jokaisessa Juustoportin toimispisteessä on myös kattavat sähköautojen latausmahdollisuudet; suurteholatauskenttiä ja meidän tarjoamaamme hidaslatausta.

Puhdas vesi on kaiken perusta

Vesi on toimintamme kulmakivi ja kaikkien hyvien tuotteiden alku. Jalasjärvellä Juustoportin vesi tulee pohjavedestä Jalasjärven ja Kurikan alueelta, neljältä eri pumppaamolta. Suuri valta puhtaan veden saatavuuden osalta tuo mukanaan myös suuren vastuun. Vaikka suomalainen vesi on huippuluokkaista, puhdistamme ja tutkimme sitä tarkoin.

Myös elintarviketurvallisuuden vuoksi varaudumme erilaisiin tilanteisiin. Olemme järjestäneet niin, että voimme ottaa vettä kahdesta suunnasta, tai tarvittaessa jopa irtaantua vesijohtoverkosta. Kulutushuippua ja mahdollisia ongelmatilanteita varten meillä on välivesisäiliöt, joissa meillä on puhdasta vettä tuotantoa varten.

Vielä ei kuitenkaan ole valmista. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on vähentää tuotannossamme veden kulutusta tuotettuja tuotteita kohden 25 % vuodesta 2021.

Hyviä pakkauksia ja hyvästit ruokahävikille

Ruokahävikin vähentäminen on tärkeä ilmastoteko, sillä syömäkelpoista ruokaa heitetään pois jopa 25 kg jokaista suomalaista kohti. Hävikin vähentäminen tapahtuu yhdessä. Niinpä haluamme tehdä hieman helpommaksi esimerkiksi pidemmillä päiväyksillä ja hyvillä pakkauksilla: Pakkaamme maitomme ultrapuhtaalla pakkauslinjalla pidempien säilyvyysaikojen saavuttamiseksi ja kilon jogurttimme on taiteltavissa pakkauksissa, jotka vähentävät ruokahävikkiä jopa 40 %.

Jo hävikin torjunnassa hyvä pakkaus on valttia. Pakkaus suojaa tuotetta ja varmistaa parasta laatua. Pakkauksiakin on kuitenkin monenlaisia. Me olemme halunneet ottaa huomioon ympäristönäkökulman, esimerkiksi 10 % puuta säästävillä maidon kartonkipakkauksilla ja CarbonNeutral-pakkauksilla, joissa pakkauksen hiilijalanjälki on hyvitetty. Pakkauksissamme on myös FSC® -sertifioitua kartonkia, mikä kertoo kartongin olevan peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä.

Vastuullisuus tekoina

Vastuullisuutta on lopulta se, että tehdään aitoja tekoja vastuullisuuden edistämiseksi. Sen takia etsimme jatkuvasti kohtia, joissa voimme tehdä vastuullisuustekoja kaikista vaikuttavammin. Näin luomme hyvää ympärillemme, niin ympäristölle, ihmisille ja eläimille kuin yhteiskunnallekin. Monta tekoa olemme matkallamme ehtineet jo tehdäkin!

2022
Juustoportin liikenneasemien latausmahdolisuudet laajenevat entisestään! Kuopion, Mäntsälän ja Kärsämäen liikenneasemien yhteyteen avataan kolme suurteholatauskenttää.

2022
Jalasjärvelle pystytetään hyönteishotelleja. Hyönteishotellit tarjoavat hyönteisille paikan yöpyä, pesiä tai talvehtia ja samalla puut ja kukat hyötyvät pölyttäjistä.

2021
Aurinkovoimalaa laajennetaan. Nyt Juustoportilla on 360 kW:n aurinkovoimala, jolla voidaan tasata kulutushuippuja vähäpäästöisen aurinkoenergian avulla.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Juustoportilla

YK:n kestävän kehityksen tavoite 7

Edullista ja puhdasta energiaa

Vastuullista kuluttamista

Ilmastotekoja

Maanpäällinen elämä