Hiilineutraalit Vapaan lehmän maitotuotteet

JUUSTOPORTIN VAPAAN LEHMÄN tuoteperhe on ollut hiilineutraali vuodesta 2019 saakka. Se tarkoittaa sitä, että tuotteen nauttimisesta ei jää hiilijalanjälkeä.

Hiilineutraalius on mahdollista siten, että Luonnonvarakeskus (Luke) on laskenut millaisen hiilijalanjäljen Vapaan lehmän maidon ja maitotuotteen tuottaminen aiheuttaa.

Tärkeintä on oman hiilijalanjäljen pienentäminen erilaisin toimin. Jäljellejäävän osuuden, mitä emme pysty vähentämään, hyvitämme osallistumalla kansainvälisiin hiiltä sitoviin hankkeisiin.

Kumppanina hiilijalanjäljen hallinnassa meillä on Nordic Offset.

Ei puhetta vaan tekoja.

Vähennämme edelleen.
Vastuullisuus ja ekologisuus ovat meillä keskiössä ja toimintamme kehittäminen on jatkuvaa. Olemme aina valinneet ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, emmekä sen vuoksi ole käyttäneet kivihiiltä tai raskasta polttoöljyä koskaan. Lämpöenergiasta 90 % on bioenergiaa ja kaikki käyttämämme sähkö on peräisin uusiutuvista energialähteistä. Pyrimme lähivuosien aikana jättämään hyvästit täysin fossiilisille polttoaineille. Toimitiloissamme on tehokkaat lämmön ja kylmän talteenottojärjestelmät. Elintarvikkeita pakatessa valitsemme kokonaisuudeltaan parhaat pakkaukset ja tuotteiden hyvällä säilyvyydellä minimoimme ruokahävikkiä. Meillä on käytössä mm. ruokahävikkiä vähentäviä jogurttipakkauksia, maitokartongit valmistetaan mikrokuitukartongista, johon kuluu merkittävästi vähemmän puuta, sekä käyttämissämme harjakattopakkauksissa on Carbon neutral -kartonki. Vuodesta 2019 alkaen olemme hyvittäneet Vapaan lehmän tuotteiden hiilijalanjäljen. Logistiikkamme on tehokasta, keräily- ja jakelureitit on optimoitu hyvän suunnittelun ja yhteistyön avulla. Jätteen syntyminen on minimoitu erilaisin toimin, joka sekin toimitetaan biokaasun tai muun energian tuotantoon. Useista parannuksista johtuen Juustoportin toiminnan hiilijalanjälki on keskimääräistä pienempi.

Laskemme.
Juustoportin hiilijalanjäljen laskennan toteutti Luonnonvarakeskus (Luke) ja se noudattaa soveltuvin osin eurooppalaista Product Environmental Footprint (PEF) -ohjeistusta. Luke laski Juustoportin Vapaan lehmän tuotteille ilmastovaikutuksen eli ns. hiilijalanjäljen. Laskelma pitää sisällään koko tuotantoketjun alkutuotannosta meijeriin ja valmiiksi tuotteeksi. Laskelmat eivät vielä ota huomion nurmen hiilensidontaa, joka tullee pienentämään hiilijalanjälkeämme.

Hyvitämme.
Vaikka olemmekin aina pitäneet huolta ympäristöstä ja vähentäneet hiilijalanjälkeämme, jää osa vielä hyvitettäväksi. Juustoportin Vapaan lehmän tuotteiden hiilijalanjäljen hyvittäminen tehdään osallistumalla Gold Standard tai Verran Verified Carbon Standard-sertifioituihin hankkeisiin, joilla on sekä ympäristöllisiä, että sosiaalisia hyötyjä. Tämänhetkiset hankkeet auttavat estämään ilmaston lämpiämistä, suojelevat metsiä, biodiversiteettiä, sekä uhanalaisia eläinlajeja. Ne myös luovat paikalliselle väestölle työpaikkoja lievittäen köyhyyttä. Co2e-kompensaatio tapahtuu investoimalla uusiutuvaan energiaan, metsän istutukseen ja sademetsäalankojen suojelutoimiin. Tämänhetkiset hankkeet toteutetaan ulkomailla, jossa metsäkato on suurta, puhdasta vettä ei ole saatavilla ja sijoitetulla panoksella saatu hyöty on suurinta. Ilmasto on joka tapauksessa yhteinen, joten vaikutukset ulottuvat myös meille tänne.

Ympäristön hyvinvoinnin parantamiseksi olemme valinneet tavan, jossa toimitaan heti. 

Hankkeisiin osallistuminen ei sulje pois toiminnan kehittämistä ja jalanjäljen pienentämistä.

Tämänhetkiset kohteet ovat ulkomailla, mutta kartoitamme myös suomalaisia kohteita.

AURINKOVOIMALAHANKKEET INTIASSA JA TURKISSA tuottavat puhdasta ja edullista sähköä syrjäyttäen fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Intian hanke myös edistää paikallista kestävyyttä ja koulutusta tukemalla kouluja ja tarjoamalla työtä asukkaille. Projektitoimintaa varten on vuokrattu maata sen laillisilta omistajilta, eikä projekti aiheuta vahinkoa alkuperäiskansojen oikeuksille.

METSITYSHANKKEEN MAA-ALA UGANDASSA on tarkoitettu metsitykseen ja metsävarannoksi. Hankkeessa yhdistyy korkealaatuisten puuistutusten kehitystyö, sekä positiiviset sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset. Alueen pienviljelijät, joiden kanssa hanke tekee yhteistyötä ja toteuttaa lukuisia toimenpiteitä, asuvat tämän metsäalueen läheisyydessä.

 

Kambodžan REDD+ METSÄNSUOJELUPROJEKTI suojelee sademetsäalankoja eteläisellä Cardamom-vuorten alueella. Cardamom-vuoret ovat tärkeä osa Indo-Burman biodiversiteettikeskittymää, joka on maapallomme kriittisimpiä suojelukohteita.

ETIOPIAN HUMBON HANKKEEN pitkän aikavälin tavoitteena on palauttaa alueen ekosysteemi ennalleen.

AUTAMME siellä missä apua tarvitaan, jotta paikallisten ihmisten elinolosuhteet paranisivat, metsiä hakattaisiin vähemmän ja sitä kautta yhteinen pallomme voisi paremmin.

Kysymyksiä ja vastauksia hiilijalanjäljen hyvittämisestä.

Mikä on hiilineutraali tai ilmastoneutraali?
Kaikki tuotanto tuottaa aina kasvihuonepäästöjä. Tuotanto voi myös sitoa hiiltä pidemmäksi aikaa eli poistaa hiiltä ilmakehästä, jolloin ilmastonmuutoksen kannalta vaikutus on päinvastainen. Ilmastoneutraaliudella tarkoitetaan tilannetta, jossa tuotannon nettovaikutus on nolla eli hiiltä sitoutuu päästöjä vastaava määrä. Ilmastovaikutuksia aiheuttava tuotanto voidaan pyrkiä saamaan ilmastoneutraaliksi siten, että tehdään aiheutettua ilmastovaikutusta vastaava määrä ns. hyvityksiä eli sijoitetaan tuotantoon, joka sitoo hiiltä päästöjä vastaavan määrän.

Yleisesti hiilineutraaliudella/ilmastoneutraaliudella tarkoitetaan sitä, että tuotetaan vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin niitä pystytään sitomaan.

Hiilineutraali tuote tarkoittaa, että tuotteen aiheuttamien kasvihuonekaasujen päästövaikutukset on pyritty asettamaan haitattomalle tasolle ilmastovaikutuksen näkökulmasta.

Paljonko Vapaan lehmän maidon hiilijalanjälki on?

  • Juustoportti Vapaan lehmän rasvaton maito 1 l hiilijalanjälki 0,76 kg CO2 ekv
  • Juustoportti Vapaan lehmän kevytmaito 1 l  hiilijalanjälki 0,88 kg CO2 ekv
  • Juustoportti Vapaan lehmän täysmaito 1 l hiilijalanjälki 1,06 kg CO2 ekv
  • Juustoportti Vapaan lehmän rasvaton maitojuoma 1 l  hiilijalanjälki 0,58 kg CO2 ekv
  • Juustoportti Vapaan lehmän kevytmaitojuoma 1 l  hiilijalanjälki 0,72 kg CO2 ekv

Miten Juustoportti hyvittää hiilijalanjäljen?
Juustoportti hyvittää tuotteidensa hiilijalanjäljen investoimalla Verra Verified Carbon Standard (VCS) ja Gold Standard (GS)-sertifioihin hankkeisiin. Tämänhetkiset hankkeet auttavat estämään ilmaston lämpiämistä, suojelevat metsiä, biodiversiteettiä, sekä uhanalaisia eläinlajeja. Ne myös luovat paikalliselle väestölle työpaikkoja lievittäen köyhyyttä. Co2e-kompensaatio tapahtuu investoimalla uusiutuvaan energiaan, metsän istutukseen ja sademetsäalankojen suojelutoimiin.

Vuosittainen investoinnin suuruus vähentää kasvihuonekaasupäästöjä / lisää hiilinieluja kohdemaissa saman verran, kun kasvihuonekaasupäästöjä aiheutuu Juustoportin hyvittämistä tuotteista vuositasolla Suomessa.

Mistä hiilijalanjälki syntyy/koostuu?
Hiilijalanjälkilaskennassa ilmastovaikutusta tarkastellaan tuotteen elinkaaren näkökulmasta eli kaikki elinkaaren aikaiset päästöt huomioidaan, ns. kehdosta hautaan.

Miten hiilijalanjälki on laskettu?
Hiilijalanjäljen arvioinnissa inventoidaan elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt, joista tavallisimmat ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja typpioksiduuli (N2O). Hiilijalanjäljen laskenta on standardoitu ja sitä ohjaavat ylätasolla mm. ISO 14000 –sarjan standardit. Euroopan komission lanseeraama Product Environmental Footprint (PEF) –ohjeistus pyrkii harmonisoimaan laskentamenetelmiä tuoteryhmätasolla.

Paljonko meijeritoimista syntyy hiilijalanjälkeä?
Juustoportin meijerin toiminta on alustavien tulosten mukaan keskivertoa ympäristöystävällisempää. Meijerin toiminnan hiilijalanjälkeä laskee pitkäkestoisesti tekemämme energia- ja ympäristöprojektit. Lopputuotteen hiilijalanjäljestä  meijeritoiminnan osuus on muutamia prosentteja.

Juustoportin hyvitykset
Tässä linkit hyvityksiin:

https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/354480

https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/354479

https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/354478

https://registry.verra.org/myModule/rpt/myrpt.asp?r=206&h=173256

https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/36658

https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/80594

https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/80591 

https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/173900 

https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/173901 

https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/173904 

https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/279513

https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/279517

https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/279520

https://registry.goldstandard.org/credit-blocks/details/279524

https://registry.verra.org/myModule/rpt/myrpt.asp?r=206&h=140050

https://registry.verra.org/myModule/rpt/myrpt.asp?r=206&h=133848

Hankkeet

Guttigoli solar power project in Karnataka, India GS ID 6760

https://registry.goldstandard.org/projects/details/1775

Kikonda forest reserve, Uganda, GS ID 2990

https://registry.goldstandard.org/projects/details/1798

Southern Cardamom REDD+ project, Cambodia, VCS ID 1748

https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1748

Landfill gas extration and electricity generation project, Turkey, GS707

https://registry.goldstandard.org/projects/details/1154

216 MWac Kamuthi Solar Power Project, Tamil Nadu, VCS 1768

https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1768

Humbo Ethiopia assisted natural regeneration project, GS 10220

https://registry.goldstandard.org/projects/details/1922